_Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pt: "Ziemia we Wszechświecie"

  • Drukuj

Bardzo serdecznie zapraszam  uczniów klas szóstych do udziału w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym,

który odbędzie się w naszej szkole 4 grudnia 2017 roku.W związku z ograniczoną liczbą uczniów mogących wziąć udział w konkursie( 3 uczestników z każdej szkoły) , w przypadku większej liczby chętnych uczniów przeprowadzone zostaną eliminacje szkolne w dniu 14.11.2017 r. o godz. 7.15.

Zagadnienia konkursowe znajdują się na stronie internetowej: www.wiking.edu.pl  w zakładce – Przyroda - ,,Ziemia we Wszechświecie” i dotyczą następujących zagadnień:

  1. Wszechświat czyli kosmos.
  2. Ciała niebieskie.
  3. Układ Słoneczny.
  4. Niesamowity księżyc.
  5. Teoria heliocentrycznej budowy świata.

Konkurs będzie miał formę pisemnego testu składającego się  z zadań zamkniętych i otwartych. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobędzie tą samą liczbę punktów przewidywana jest dogrywka.