Składki 2017/2018 Rada Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017  składkę na fundusz RR wpłaciło 86% uczniów.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom, którzy dokonali wpłat,

jak również tym którzy swoją postawą przyczynili się do sprawnego działania RR.

                                                                                                                     

            Jednocześnie informujemy, że wysokość składki w roku szkolnym 2017/2018  pozostaje bez zmian i wynosi:

 

40 zł - pierwsze dziecko

30 zł – kolejne dziecko

 

            Wpłaty prosimy dokonywać u wychowawców klas lub na konto bankowe

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie w tytule przelewu podając

„imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę”

 

                                   BS Żołynia 97 9175 0000 2001 0005 0164 0001

 

 

           

 

                                  

                                                             Rada Rodziców

                                                                 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie

 

 

 

 

 

.