Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca:                  Magdalena Kuźniar

Z-ca przewodniczącej:         Beata Prukop

Sekretarz:                             Anna Szeliga-Skoczylas

Skarbnik:                              Monika Sobuś

Członkowie:                          Agnieszka Skoczylas-Babiarz, Aneta Pliś

Komisja Rewizyjna:              Joanna Panek, Katarzyna Babiarz

       

 

 

 

Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu: