KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
na rok 2018/2019 - do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola

nr 1 w Rakszawie


podstawa prawna:
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).I. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (nr domów   1 - 429 H, 1282 – 1628 oraz 1635 – 1669) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły. Termin: 1. 02. 2018 r. – 9. 03. 2018 r. (załącznik nr 1 pobierz)

 

  1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.
    Termin: 1. 02. 2018 r. – 9. 03. 2018 r. (załącznik nr 2 pobierz)

 

  1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

Dyrektor Zespołu

Janusz Krupczak