Zasady nauki e-learningowej na czas zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Informacja dla rodziców

Na zebraniu Rady Pedagogicznej ustalono następujące zasady nauki e-learningowej:

  • codziennie będą informacje  na dzienniku elektronicznym dla ucznia na temat zadań do wykonania w zeszytach przedmiotowych i ćwiczeniach lub komputerze,
  • prosimy rodziców o codzienne sprawdzanie czy zadanie zostało wykonanie, i motywowanie dzieci do nauki,
  • zachęcać dzieci do korzystania z programów edukacyjnych

 

Informacja dla uczniów:

Przypominamy że nie jest to czas wolny od nauki.

  • obowiązkowo codziennie sprawdź i wykonaj przygotowane dla Ciebie zadania
  • pracuj systematycznie zgodnie z  10 zasadami dobrej nauki
  • korzystaj z programów edukacyjnych
  • po powrocie do szkoły nauczyciel sprawdzi wykonanie zadań
  • w razie problemów skontaktuj się z nauczycielem