Nasze bezpieczeństwo - spotkania z Policjantem

W dniu 19. 11 uczniowie klas IV - VIII spotkali się z  asp. Mirosławem Brud z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Uczniowie z klas czwartej i piątych wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych otrzymali poważny wykład na temat ich odpowiedzialności prawnej, obejrzeli film mówiący o zagrożeniach związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Dowiedzieli się, jakie czyny są zabronione oraz jakie konsekwencje ponoszą ci, którzy dopuszczają się czynów zabronionych. Spotkania te były źródłem cennych informacji i bez wątpienia przyczynią się do zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa uczniów.