Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej był w naszej szkole okazją do przypomnienia wydarzeń historycznych oraz wyrażenia wdzięczności tym, którzy o oświatę dbają obecnie.

W czasie uroczystej akademii obejrzeliśmy prezentację na temat powstania pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – Komisji Edukacji Narodowej. Następnie, uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której, trochę na wesoło ale i z odpowiednią dozą powagi, podziękowali pracownikom szkoły za trud wkładany w nauczanie i wychowywanie dzieci.

Były również piękne kwiaty i życzenia od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców naszej szkoły.

Uroczystość zakończyło przemówienie dyrektora, który podziękował pracownikom szkoły za rzetelne i pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków  oraz wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom.