Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość była wyjątkowa ponieważ, po wielu latach przerwy,  żegnaliśmy kończących szkołę ósmoklasistów.

Pierwsza część akademii poświęcona była wręczeniu świadectw, nagród książkowych, stypendiów i dyplomów uczniom wyróżniającym się w nauce i sporcie. W klasach 4-8 nagrodzono w ten sposób ponad 70 uczniów.

Następnie miało miejsce przekazanie sztandaru Zespołu uczniom klas siódmych, którzy od tej chwili będą pełnić zaszczytne funkcje w poczcie sztandarowym.

Najbardziej wzruszająca była ostatnia część uroczystości, w której młodsi uczniowie żegnali tegorocznych absolwentów, a z kolei ósmoklasiści dziękowali za ośmioletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą  nauczycielom i dyrekcji.

Na zakończenie pan dyrektor tradycyjnie obwieścił rozpoczęcie wakacji dźwiękiem zabytkowego dzwonka.