Wyjazd do firmy Jard Creative

05-02-2019 r. w ramach informatyki, techniki i doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do firmy Jard Creative zajmującej się produkcją reklam.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z nowoczesną technologią stosowaną w zakładzie pracy, rozwijanie  zainteresowań młodzieży z zakresu informatyki, techniki, co w efekcie może pomóc w wyborze przyszłego zawodu.

Pracownik zakładu zapoznał zainteresowanych uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie.  Uczniowie obserwowali tworzenie grafiki komputerowej, wprowadzanie danych do maszyny oraz pracę plotera. Efektem pracy maszyny było piękne logo naszej szkoły, czym zostaliśmy miło zaskoczeni.