Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń”

W 2018 roku biblioteka szkolna realizowała projekt z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Miał on na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup książek do biblioteki (919 egzemplarzy), organizację ciekawych imprez szkolnych oraz realizację projektów edukacyjnych.

Od trzech lat uczniowie szkoły mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i ferii letnich. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy kończą VIII klasę. Mają oni obowiązek rozliczenia się z biblioteką i nie mogą wypożyczać na okres ferii letnich.